Media o nas

Przegląd Szekspirowski 2022

sobota, 03 grudzień 2022 10:33

Sh Plakat22

Przegląd Szekspirowski 2021

niedziela, 16 styczeń 2022 11:47

 Shakespeare Plakat 21

XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim. W tle tegorocznego plakatu cytat z dramatu Measure for Measure (Miarka za miarkę). Tradycyjnie Przeglądowi będzie towarzyszył spektakl oparty na tym dramacie w wykonaniu Teatru Panopticum z MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Tradycyjnie tworzyć go będą:

Mieczysław Wojtas – scenariusz i reżyseria,
Piotr Tesarowicz – muzyka,
Jerzy Wrzos – scenariusz i adaptacja tekstu angielskiego.
Bohaterowie Miarki za miarkę mierzą się ze sprzecznościami tkwiącymi w głębi ich duszy i próbują je rozwikłać. Gdzie jest równowaga między dobrem i złem, praworządnością i autorytaryzmem, empatią i brakiem współczucia? Sztuka nie daje definitywnych rozstrzygnięć zawartych w niej moralnych i politycznych dylematów. Trudno jednak się dziwić skoro tak łatwo szalę tej wagi może przechylić na jedną stronę symboliczne piórko. I wystarczy przyjrzeć się etycznym i prawnym problemom współczesnego świata, aby stwierdzić jak ponadczasowym geniuszem jest William Szekspir.

XXIII Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira Scenes from Shakespeare in English Festival, w związku z panującą pandemią, odbędzie się w formule online. Uczestnicy proszeni są o dokonanie wideo nagrania (HD lub 4K) i przesłanie go, po wcześniejszym zgłoszeniu do 15 marca, do organizatora za pośrednictwem WeTransfer – internetowej platformy do przesyłania plików – bezpłatnie do 2GB do dnia 31 marca 2021 r.


Po wstępnej selekcji, nagrania zostaną przesłane do trzech jurorów, w tym jednego Brytyjczyka.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w: KONTAKT pod: List zapraszający oraz Formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszam. Jerzy Wrzos Dyrektor Przeglądu Szekspirowskiego

Komunikat 1.

W związku z prośbą uczestników termin przesyłania nagrań występów został przedłużony do 15 kwietnia 2021.

Komunikat 2.

Do dnia 16 kwietnia wpłynęło do organizatora 16 nagrań z całej Polski i wszystkie zostały przekazane jurorom do obejrzenia i oceny do dnia 30 kwietnia 2021.

 

Przegląd Szekspirowski 2020 - zapraszamy do archiwum

Oto (poniżej nagranie) tegoroczny występ jednego z dwóch zeszłorocznych zdobywców nagrody Grand Prix 2020. Sebastian Jóźwik z II LO im. Zamoyskiego w Lublinie w monologu Piskorza (Launce's Speech) z komedii Dwaj panowie z Werony (The Two Gentlemen of Verona).

monolog piskorza

Komunikat 3.

Jury w składzie: Mieczysław Wojtas - przewodniczący, Henryk Kowalczyk i Mark Atkinson - członkowie, Jerzy Wrzos - sekretarz, spotkało się dn. 2 maja 2021 w celu omówienia występów uczestników. Ustalono, że Werdykt zostanie ogłoszony dn. 6 maja na Fcbku oraz stronie: www.przegladszekspirowski.pl. Ogłoszono, że nadesłane plakaty zostaną zaprezentowane pod koniec miesiąca maja.

Werdykt Jury XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Szekspirowskiego 2021.

Oto poniżej pierwsze nagranie występu prezentowane publicznie. Przed nami zdobywcy jednej z głównych nagród finansowych w tegorocznym Przeglądzie: Zuzanna KAPELA i Michał TALAR z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie w klasycznie wystylizowanych i dojrzałych teatralnie rolach Katarzyny i Petruchia w pełnym dynamiki i dobrego rytmu spektaklu „Poskromienie złośnicy” (The Taming of the Shrew) w reżyserii Katarzyny Kasperek i Iwony Kaczmarek; nagranie i montaż: Magdalena Kubalka - Pluta.

 

Zapraszam do obejrzenia kolejnego nagrania. Oto drugi ze zdobywców głównej nagrody finansowej - Adam Pochodyła z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. W jego wykonaniu świadoma, wydobywająca istotne sensy interpretacja Monologu Tymona (Timon's Speech) z dramatu ,,Tymon Ateńczyk" (Timon of Athens), przeprowadzona oszczędnymi środkami wyrazu i wykonana pięknie brzmiącym językiem angielskim, przygotowana pod kierunkiem Renaty Furgał.

 

Oto kolejny zdobywca jednej z głównych nagród finansowych w tegorocznym Przeglądzie: Kacper MĘCKA z grupy teatralnej „Pod Wiszącym Kotem” VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie zyskał uznanie jurorów za nadanie postaci Hamleta nowych znaczeń wpisujących się we współczesne rozumienie ludzkich wyborów oraz wykonanie tej roli sprawną angielszczyzną w spektaklu pt. “I Must Be Cruel, Only To Be Kind”. Scenariusz, reżyseria, adaptacja tekstu i przygotowanie muzyki - Beata Gendek – Barhoumi. Pragnę zaznaczyć, że spektakl ten znalazł się w programie zeszłorocznego Przeglądu, ale z powodu pandemii przyjazd grupy teatralnej z Częstochowy został odwołany w nocy 9 marca, czyli dzień przed rozpoczęciem edycji 2020. 11 marca rozpoczął się lockdown. Jury dopuściło spektakl do tegorocznego konkursu mimo zwiększonej liczby aktorów na scenie i wydłużonego czasu trwania inscenizacji.

 

Kolejne nagranie dotyczy występów uczestników Wyróżnionych przez jury. Kolejność ich prezentacji jest przypadkowa. Przed nami dwie uczennice z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie: Ada KUSYK i Hanna WASILEWSKA wyróżnione za nowatorskie ujęcie tematu i formy oraz wymowę angielską w dialogu Romea z Julią pt. ‘’… Forbidden Love” z dramatu „Romeo i Julia” (Romeo and Juliet) w reżyserii Cezarego Potapczuka; konsultacja – Magdalena Krzemińska i Mark White; kamera, dźwięk i światło – Tomasz Nóżka; montaż – Jacek Sadowski.

 

Anna Maria ZAWŁOCKA z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu została wyróżniona za wrażliwość i liryzm oddany w interpretacji Sonetu 33 (Sonnet XXXIII) przygotowanej pod kierunkiem Katarzyny Chorąży.

 

Nikodem KWIATKOWSKI z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku został wyróżniony za stworzenie mrocznej aury wokół postaci Makbeta w monologu pt. ‘’Dagger Speech” z dramatu ‘’Macbeth” opracowanym pod kierunkiem Pawła Kozłowskiego.

 

Dzisiejsze nagranie, kolejne Wyróżnienie w XXIII Przeglądzie Szekspirowskim, to prezentacja wypełnionego wyobraźnią fantastycznego obrazu świata Tytanii w monologu pt. ‘’Titania’s Speech to Oberon” z komedii „Sen nocy letniej” (A Midsummer Night’s Dream) w wykonaniu Aleksandry Mazurek z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie ; kamera i montaż – Dominik Dudzisz.

Komunikat 4.

Pragnę poinformować osoby zainteresowane, głównie autorów nagrań publikowanych na serwisach społecznościowych a biorących udział w XXIII Przeglądzie Szekspirowskim, że część nagrań została pozbawiona tła muzycznego. Dotyczy to nagrań, w których, według serwisu internetowego YouTube, bezprawnie wykorzystano fragmenty muzyczne.

 

Kolejne Wyróżnienie członkowie Jury przyznali Grupie teatralnej z I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, za wprowadzenie do spektaklu ‘’Ferdinand and his crash with the island” na podstawie dramatu „Burza” (The Tempest) zbiorowego śpiewu w wykonaniu członków zespołu , wzmacniającego dramaturgię przedstawienia wyreżyserowanego wspólnie przez Danutę Mołdysz, Joannę Różak, Magdalenę Sobczyńską i Izabelę Warzechę; przygotowanie chóru – Adrianna Kwiatkowska i Karolina Sobczyńska.

 

Oto kolejne Wyróżnienie w tegorocznym XXIII Przeglądzie Szekspirowskim. Jury wyróżniło Zofię Górny z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie za wyraziste wykreowanie postaci Ofelii i przekonującą interpretację językową w monologu z dramatu „Hamlet” opracowanym pod kierunkiem Katarzyny Kasperek i Iwony Kaczmarek; montaż – Zuzanna Króliczek.

 

Izabela Flisikowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku otrzymała Wyróżnienie za umiejętne dozowanie emocji w monologu Julii z dramatu „Romeo i Julia” (Romeo and Juliet) opracowanym pod kierunkiem Anny Orłowskiej i Tomasza Valldal-Czarneckiego.

 

Karolina Łyszcz z I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach zaprezentowała dwa sonety: Sonnet 98 i Sonnet 66.

 

Joanna Kozieł z II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie zaprezentowała Monolog Tezeusza: The lunatic, the lover and the poet z komedii ,,Sen nocy letniej" (A Midsummer Night's Dream).

 

Wiktoria Olszewska z XV LO w Łodzi zaprezentowała fragment ,,Listu zakochanej" (Lover's Complaint), przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Chećko.

 

Kolejna prezentacja to fragment z komedii ,,Sen nocy letniej" (A Midsummer Night's Dream) w wykonaniu Alicji Jagielskiej, Heleny Garbacz i Roksany Basiury z Katolickiego LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, przygotowany pod kierunkiem Siostry Agaty.

 

Wojciech Wieraszka z Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie zaprezentował słynny monolog Hamleta ,,To be or not to be", przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Dubik.

Komunikat 5.

W dniu dzisiejszym zakończyła się prezentacja występów wszystkich uczestników XXIII Przeglądu Szekspirowskiego Lublin 2021. Nie jest to jednak zakończenie projektu. Wkrótce następne Komunikaty.

Komunikat 6.

Zapraszam do obejrzenia plakatów nadesłanych przez uczestników tegorocznego XXIII Przeglądu Szekspirowskiego w Języku Angielskim. Uzasadnienie wyboru wyróżnionych plakatów znajduje się w oficjalnym Werdykcie jurorów: Jurorzy dziękują uczestnikom "XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim" za nadesłane projekty plakatów wzbogacających warstwę plastyczno - informacyjną prezentowanych spektakli konkursowych.

Spośród 10 plakatowych propozycji jury za najciekawsze uznało:

 • 2 plakaty zaprojektowane przez Julię Płaszczycę z Andrychowa do spektakli: HAMLET oraz THE TAMING OF THE SHREW za przejrzystą kompozycję graficzną oddającą dramaturgię inscenizacji oraz przekaz informacyjny. Oba projekty spełniają podstawowe założenia charakteryzujące plakat teatralny i wyróżniają się walorami artystycznymi.
 • Plakat zaprojektowany przez Judytę Idzikowską z LO Paderewski w Lublinie do spektaklu ''Forbidden Love" na podstawie dramatu ROMEO AND JULIET za pomysł plastyczny nawiązujący do aktualnej sytuacji pandemicznej, wyrażający jednocześnie szekspirowską ideę najbardziej popularnego dramatu.
 • Plakat do monologu "What's In A Name?" na podstawie dramatu ROMEO AND JULIET autorstwa Izabeli Flisikowskiej z Gdańska za trafny skrót graficzny oddający rozterki Julii w prezentowanym monologu.

 • Plakat Burza Kłodzko
 • Plakat Dwaj panowie z Werony Lublin
 • Plakat Hamlet 1 Andrychów
 • Plakat Hamlet 2 Andrychów
 • Plakat Hamlet Warszawa
 • Plakat Poskromienie złośnicy Andrychów
 • Plakat R&J Iza Flisikowska Gdańsk
 • Plakat Romeo&Juliet Lublin Judyta Idzikowska
 • Plakat Sen nocy letniej Kraków
 • Plakat Sonnets Puławy

Komunikat 7.

Oto obiecany i , mam nadzieję, oczekiwany spektakl towarzyszący tegorocznemu XXIII Ogólnopolskiemu Przeglądowi Szekspirowskiemu w Języku Angielskim. Z powodu trwającej od ponad roku pandemii, w momencie planowania tegorocznej edycji Przeglądu, musiała zapaść decyzja, że całe wydarzenie odbywa się online. Ten spektakl także powstawał w warunkach trwających obostrzeń. Mam jednak nadzieję, że oprócz tej filmowej wersji, uda nam się pokazać go także na żywo.

Tytuł dramatu Szekspira ,,Miarka za miarkę” (Measure for Measure) w sposób dosłowny, ale jednocześnie trochę ironiczny, parafrazuje słowa ewangelii według świętego Mateusza:
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
(Judge not, that you be not judged. For with what judgement you judge, you shall be judged, and with what measure you mete, it shall be measured to you again).

Zatem dosłowność przesłanki wybrzmiewa jednoznacznie w samym tytule utworu. Jako ciekawostka, na marginesie w Biblii, z której korzystano w czasach Szekspira są zapisane słowa, które brzmią jak przestroga: ‘’Hypocrites hide their own faults, and seek not to amend them, but are curious to reprove other men’s’’. (Obłudnicy ukrywają swoje własne winy i nie szukają sposobu, aby je pomniejszyć, ale angażują się w potępianie win innych). Natomiast ironia tak wyraźnej przesłanki polega na tym, że mimo wyraźnej winy jednego z głównych bohaterów, jakim jest Angelo, nie ponosi on takiej kary, na którą naprawdę zasługuje. Jego winę należy rozpatrywać w aspekcie prawnym, społecznym i moralnym. Odniesień do współczesnej rzeczywistości co niemiara.

Wszystkie prezentacje uczestników tegorocznego Przeglądu oraz plakaty towarzyszące ich występom można oglądać na: Facebooku pod: Ogólnopolski Przegląd Szekspirowski; na stronie: www.przegladszekspirowski.pl oraz na YouTube pod: Przegląd Szekspirowski.

Życzę miłego oglądania.

Komunikat 8.

Zapraszam do rozwiązania Quizu dotyczącego treści zawartych w dramatach Williama Szekspira. Większość pytań została tak stworzona, aby uzyskanie odpowiedzi nie było bardzo łatwe. Najczęściej wymaga to znajomości utworów, ale w dzisiejszej rzeczywistości prostego dostępu do dzieł i informacji na ich temat, na pewno można pokonać wszelkie trudności.
Zapraszam do zapoznania się z pytaniami czekam na każdą ilość udzielonych odpowiedzi. Z przyjemnością ogłoszę nazwisko lub nazwiska osób, które najlepiej poradzą sobie z rozwiązaniem Quizu. Życzę powodzenia.

Pobierz Quiz

 

Przegląd Szekspirowski 2020

poniedziałek, 18 styczeń 2021 23:14

XXII Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim Scenes from Shakespeare in English Festival odbył się 10 marca 2020 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia zdjęć z inscenizacji konkursowych Przeglądu oraz ze spektaklu ”Romeo and Juliet … in Fair Verona” (poza konkursem). Tych, którzy nie mogli obejrzeć spektaklu " Romeo and Juliet... in Fair Verona" w dniu 10 marca tego roku podczas XXII Przeglądu, zapraszam do obejrzenia obszernych fragmentów tutaj (poniżej zdjęć).

 

Werdykt Jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim z dnia 11 marca 2020 r.


 

Plakat i program XXII Przeglądu 2020

 • Przegląd 2020-1
 • Przegląd 2020-2
 • Przegląd 2020-3

Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu.

 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-1
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-2
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-3
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-4
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-5
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-6
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-7
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-8
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-9
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-10
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-1
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-2
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-3
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-4
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-5
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-6
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-7
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-8
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-9
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-10
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-1
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-2
 • Zdjęcia z inscenizacji konkursowych XXII Przeglądu-3

Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”. Inscenizacja oparta na dramacie ,,Romeo i Julia” ; Scenariusz: Mieczysław Wojtas, Jerzy Wrzos; Reżyseria: Mieczysław Wojtas; Muzyka: Piotr Tesarowicz; Konsultacja językowa i adaptacja tekstu angielskiego: Jerzy Wrzos. Wykonawcy: Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury ,,Pod Akacją” w Lublinie.

 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-1
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-2
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-3
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-4
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-5
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-6
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-7
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-8
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-9
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-10
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-1
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-2
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-3
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-4
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-5
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-6
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-7
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-8
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-9
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-10
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-1
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-2
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-3
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-4
 • Zdjęcia ze spektaklu ” Romeo and Juliet … in Fair Verona”-5

Spektakl pt. "Romeo and Juliet... in Fair Verona" towarzyszący XXII Przeglądowi Szekspirowskiemu w dniu 10 marca 2020 r. (obszerne fragmenty).

Romeo and Juliet… in Fair Verona            

Przegląd Szekspirowski 2019

czwartek, 19 grudzień 2019 12:02

XXI Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim Scenes from Shakespeare in English Festival odbył się 9 marca 2019 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia zdjęć z inscenizacji konkursowych oraz ze spektaklu ,,Lukrecja".


 

Plakat i program XXI Przeglądu 2019

 

 • Przegląd 2019-1
 • Przegląd 2019-2
 • Przegląd 2019-3

 

Zdjęcia z XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim

 

 • Przegląd 2019-1
 • Przegląd 2019-5
 • Przegląd 2019-3
 • Przegląd 2019-1
 • Przegląd 2019-2
 • Przegląd 2019-6
 • Przegląd 2019-4
 • Przegląd 2019-7
 • Przegląd 2019-8
 • Przegląd 2019-9
 • Przegląd 2019-10
 • Przegląd 2019-11
 • Przegląd 2019-12
 • Przegląd 2019-13
 • Przegląd 2019-14
 • Przegląd 2019-15
 • Przegląd 2019-16
 • Przegląd 2019-17
 • Przegląd 2019-18
 • Przegląd 2019-19
 • Przegląd 2019-20
 • Przegląd 2019-21
 • Przegląd 2019-22
 • Przegląd 2019-23
 • Przegląd 2019-2
 • Przegląd 2019-3
 • Przegląd 2019-4

Oto Jury XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Szekspirowskiego:

 

 • Jury przeglądu - Od lewej: Mieczysław Wojtas, Jerzy Wrzos, Mark Atkinson, Henryk Kowalczyk

Od lewej:
1. Mieczysław Wojtas - przewodniczący jury od roku 1999; twórca i szef artystyczny Teatru Panopticum MDK Pod Akacją w Lublinie;
2. Jerzy Wrzos - sekretarz jury; nauczyciel akademicki języka angielskiego; twórca i dyrektor Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim;
3. Mark Atkinson - wykładowca języka angielskiego z Wielkiej Brytanii;
4. Henryk Kowalczyk - koordynator ,,Festiwalu Teatrów Niewielkich" i ,,Czasu Poetów" w Lublinie.
 
 
Zdjęcia ze spektaklu pt. ,,Lukrecja".
Inscenizacja oparta na poemacie ”The Rape of Lucrece” . Scenariusz: Jerzy Wrzos, Mieczysław Wojtas; Reżyseria: Mieczysław Wojtas; Przygotowanie wokalne, opracowanie muzyczne: Piotr Tesarowicz; Konsultacja językowa i adaptacja tekstu angielskiego: Jerzy Wrzos. Wykonawcy: Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury ,,Pod Akacją” w Lublinie.
 
 • Zapowiedź spektaklu ,,Lukrecja" w wykonaniu Teatru Panopticum MDK Pod Akacją w Lublinie
 • W roli Tarkwiniusza wystąpili (od lewej): Jakub Kalinowski, Marcin Lisowski, Michał Niczyporuk, Emil Janczak
 • W roli Lukrecji (na pierwszym planie) Zofia Gołaj
 • Zofia Gołaj i Marcin Lisowski (na pierwszym planie)
 • W roli Lukrecji na głównym planie Zuzanna Michalczuk
 • W roli Lukrecji na głównym planie Maja Kalbarczyk
 • W roli Lukrecji (od lewej): Natalia Marczuk, Zofia Gołaj, Iga Kondraciuk, Maja Kalbarczyk, Dominika Winiarska, Zuzanna Michalczuk, Małgorzata Krupińska
 • W roli Lukrecji (w głębi) Anna Szymczak
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Zofia Gołaj i Marcin Lisowski (na pierwszym planie)
 • W roli Lukrecji (z lewej) Iga Kondraciuk
 • Lukrecja
 • W roli Lukrecji Małgorzata Krupińska (z lewej)
 • Lukrecja
 • W roli Likrecji Dominika Winiarska
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Iga Kondraciuk (poniżej) i Dominika Winiarska (na głównym planie)
 • Anna Szymczak jako Lukrecja
 • Anna Szymczak jako Lukrecja i Marcin Lisowski jako Kollatinus
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Lukrecja
 • Natalia Marczuk jako Lukrecja
 • Lukrecja - scena finałowa
 • ,Standing ovation' po spektaklu ,,Lukrecja"
 

Przegląd Szekspirowski 2019 - Werdykt Jury

poniedziałek, 11 marzec 2019 14:49

 

Z przyjemnością ogłaszamy werdykt Jury XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim:

Werdykt Jury - Kliknij aby otworzyć

 

Uzupełnienie Werdyktu Jury

sobota, 29 grudzień 2018 16:32

Osobą wytypowaną do Nagrody Grand Prix XX Jubileuszowego Przeglądu przez członków Grupy Teatralnej Pod Zdechłym Kotem VII LO w Częstochowie została Julia Krysiak. To Julia wraz z drugą zdobywczynią nagrody Grand Prix 2018 Anią Szymczak z Teatru Scena 44 II LO w Lubartowie spędzą 8 wakacyjnych dni w Londynie i Stratfordzie.  

Przegląd 2018

sobota, 29 grudzień 2018 15:57

Jubileuszowy XX Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim (Scenes from Shakespeare in English Festival) odbył się 16 i 17 marca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 w Lublinie. W dniu 16 marca miała miejsce Gala Jubileuszowa a 17 marca część konkursowa. Tegoroczny Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Kolejny raz miłośnicy Williama Szekspira spotkają się o tej samej porze i w tym samym miejscu na wydarzeniu, którego początek sięga roku 1999. To już 20 lat historii Przeglądu a jego uczestnicy są pełni nowych pomysłów i mają olbrzymią chęć ich prezentacji na scenie.


 

Z przyjemnością ogłaszamy werdykt Jury XX Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim:

Werdykt Jury - Kliknij aby otworzyć

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Dwa fragmenty spektaklu pt. "The Fall of King ...." ( Upadek króla ..) opartego na fragmentach "Hamleta", "Ryszarda III" oraz "Makbeta" zaprezentowanego z okazji Gali XX Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim w dniu 16 i 17 marca 2018 r. w Centrum Kultury w Lublinie.

 

I            
       II

Scenariusz spektaklu: Mieczysław Wojtas, Jerzy Wrzos
Reżyseria: Mieczysław Wojtas
Muzyka: Piotr Tesarowicz
Konsultacja językowa i adaptacja tekstu angielskiego: Jerzy Wrzos
Spektakl w wykonaniu Teatru Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie.

 

Zdjęcia ze spektaklu "The Fall of King ..."
zaprezentowanego podczas uroczystej Gali z okazji 20-lecia Przeglądu w dniu 16 i 17 marca 2018 r.

 • The Fall of King ...-1
 • The Fall of King ...-2
 • The Fall of King ...-3
 • The Fall of King ...-4
 • The Fall of King ...-5
 • The Fall of King ...-6
 • The Fall of King ...-7
 • The Fall of King ...-8
 • The Fall of King ...-9
 • The Fall of King ...-10
 • The Fall of King ...-11
 • The Fall of King ...-12
 • The Fall of King ...-13
 • The Fall of King ...-14
 • The Fall of King ...-15
 • The Fall of King ...-16
 • The Fall of King ...-17
 • The Fall of King ...-18
 • The Fall of King ...-19
 • The Fall of King ...-20
 • The Fall of King ...-21
 • The Fall of King ...-22
 • The Fall of King ...-23
 • The Fall of King ...-24
 • The Fall of King ...-25
 • The Fall of King ...-26
 • The Fall of King ...-27
 • The Fall of King ...-28
 • The Fall of King ...-29
 • The Fall of King ...-30
 • The Fall of King ...-31
 • The Fall of King ...-32
 • The Fall of King ...-33
 • The Fall of King ...-34

 

Program i plakat jubileuszowego festiwalu 2018:

 

 • Program-1
 • Program-2
 • Program-3
 • Program-4
 • Program-5
 • Program-6
 • Program-7
 • Program-8
 • Program-9
 • Program-10
 • Program-1
 • Plakat Przegląd Szekspirowski 2018-1

 

Patronat

Patronat Prezydenta Lublin

 

Jubileusz 20-lecia Przeglądu

czwartek, 29 marzec 2018 20:35

Jubileusz
20-lecia Przeglądu

Przegląd Szekspirowski 2018 - Werdykt Jury

niedziela, 18 marzec 2018 19:30

 

Z przyjemnością ogłaszamy werdykt Jury XX Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim:

Werdykt Jury - Kliknij aby otworzyć

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

 

I            
       II
Dwa fragmenty spektaklu pt. "The Fall of King ...." ( Upadek króla ..) opartego na fragmentach "Hamleta", "Ryszarda III" oraz "Makbeta"
zaprezentowanego z okazji Gali XX Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim w dniu 16 i 17 marca 2018 r.
w Centrum Kultury w Lublinie.
Scenariusz spektaklu: Mieczysław Wojtas, Jerzy Wrzos
Reżyseria: Mieczysław Wojtas
Muzyka: Piotr Tesarowicz
Konsultacja językowa i adaptacja tekstu angielskiego: Jerzy Wrzos
Spektakl w wykonaniu Teatru Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie.

Przegląd 2017

piątek, 08 grudzień 2017 19:51

Plakat i program przeglądu

 

 • Plakat Przegląd Szekspirowski 2017-1
 • Program przeglądu strona 1-1
 • Program przeglądu strona 2

 

Strona 1 z 5