Przegląd Szekspirowski 2019

Przegląd
Szekspirowski
2019

XXI Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim Scenes from Shakespeare in English Festival odbędzie się 9 marca 2019 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. List zapraszający do udziału oraz Formularz zgłoszeniowy w zakładce Kontakt.